sex svensk sex

I den svenske «samtyckeloven» gjøres kravet til samtykke tydeligere enn i dag. Det at en person vil være med, må ved hvert steg i sexakten uttrykkes enten klart muntlig eller ved handling. Om seksuell vold mot kvinner skal opphøre, er det mannen som må endre seg, understreker Sveriges justisminister Morgan Johansson fra Socialdemokraterna til Expressen.

Allerede i dag kan en gjerningsmann i de aller fleste tilfeller, der samtykke ikke foreligger, dømmes for voldtekt i Sverige. De ulike etater som har hatt forslaget på høring, har ikke bedømt lovendringene slik at det vil føre til flere domfellelser. Det er bred politisk enighet bak forslagene, som vil bli behandlet i Riksdagen. Etter planen skal de tre i kraft fra juli Tomas Tobé, er justistalsmann for Moderaterna, som er Høyres svenske søsterparti.

Tobé hilser denne nye samtykkeloven velkommen, men tviler på om den vil ha de effektene som regheringen håper på. Han er særlig positiv til straffeskjerpelsene for voldtekt. Endringen i den nye loven innebærer at det innføres to nye lovbrudd, nemlig uaktsom voldtekt og uaktsomt seksuelt overgrep.

Dette tar sikte på å straffe de tilfellene der en person ikke deltar frivillig. Straffen for dette er fengsel i fire år. Fengselsstraffen for grov voldtekt økes samtidig fra fire til fem år. Den som utsettes for seksuelle forbrytelser, skal få mer hjelp og støtte tidlig i rettsprosessen. Et lignende forslag har også kommet i Danmark, men ble nedstemt i Folketinget i april i år. Lene Vågslid Ap , leder justiskomiteen.

Silje Helen Bredesen i advokatfirma Teigstad. Til forsiden Til toppen. Nei, fordi sex er ikke et teselskap. Denne videoen gjorde et mystisk begrep enda mer mystisk.

Det finnes mange videoer som tar opp dette temaet. En av dem lovte at det nå var funnet en måte å gjøre samtykke «enda lettere å forstå». Jeg så ikke den, like lite som jeg kommer til å se en video som lover å gjøre relativitetsteorien lettere å forstå. Nå får dette gåtefulle begrepet en sterkere juridisk betydning.

Og det ser ut til å være delte meninger om hva som menes med samtykke. Den sarkastiske definisjonen er at det trengs tre underskrevne dokumenter og minimum ett vitne for hver deltaker i akten, for at man skal kunne sikre seg om at samtykke faktisk har blitt gitt. Den mindre dramatiske versjonen er at det trengs et muntlig spørsmål med et muntlig svar, slik som i teselskapvideoen.

En av grunnene til at dette er en utbredt oppfatning, er ikke bare videoer som sammenlikner sex med tedrikking, men også fordi ordet samtykke automatisk får oss til å tenke på verbale og skriftlige kontrakter. Og ikke minst fordi Sveriges statsminister antyder det.

Alle normale seksuelle forhold bygger på samtykke, men dette utveksles ofte ikke verbalt. Hvis den ene løsner en knapp hos den andre, kan det anses som en forespørsel. Hvis den andre knepper videre, er det samtykke. Små, subtile tegn som pust eller hvor øyenlokkene ligger på øynene, er tydelige tegn på samtykke. Et lovverk som anser ikke-verbale signaler, som kroppsbevegelser, ansiktsuttrykk eller pust, som samtykke, vil ikke ha noen betydning for normale forhold.

Hvis det ikke er tvang eller maktmisbruk inne i bildet, er det ingenting å være redd for. Debattene på Facebook, spesielt på Kjetil Rolness sin vegg, viser at mange tolker loven slik at mangel på verbalt samtykke er voldtekt ifølge loven, også hvis det ikke finnes noen tvang eller maktmisbruk med i bildet.

I så fall er det all grunn til å rope et varsku. Dette vil kriminalisere normal sex. Norske medier sin dekning av saken svarer ikke på dette. Og gjengir i alle fall ingen kritiske stemmer, som kunne peke på mulige utilsiktede konsekvenser, annet enn at justisminister Per-Willy Amundsen mener dagens lovverk i Norge er tilstrekkelig. Men det svenske Advokatsamfundet, altså den svenske advokatforeningen, er skeptisk.

De hevder lovendringen er et populistisk tiltak som ikke vil ha noen positiv effekt, siden slike saker uansett står og faller på bevis om hva som har hendt, og at et krav om muntlig samtykke ikke er i tråd med vanlig oppførsel. I tillegg er noen bekymret for utilsiktede konsekvenser, som fengselsstraffer for menn som ikke har gjort noe galt.

...

Sex svensk sex

Eskorte i sandnes massasje erotisk

FREE LIVE SEXY CHAT BILDER AV NAKNE NORSKE JENTER